شرايط گارنتي خودروها بر اساس محصول متفاوت مي باشد ، لازم است ضمن مطالعه دفترچه راهنما و گارانتي خودرو ، در صورت وجود هر گونه ابهامي از مسئول تحويل نمايندگي سوال نماييم.

سند خودرو ( فاكتور فروش ) ، بيمه نامه شخص ثالث ، ايكو كارت و كارت طلايي در صورت وجود.

كارت خودرو، سند خودرو ( برگ سبز ) و كارت سوخت

 خير، كليه خودروها با پلاك انتظامي تحويل مي گردند.

 در صورتي كه مشخصات فردي و اطلاعات مرتبط با آدرس محل سكونت مشتري ( كه هنگام ثبت نام در سيستم فروش ايران خودرو ثبت نموده است ) ، با اطلاعات موجود در سيستم پليس راهور مغايرتي نداشته باشد، حداكثر ظرف مدت دو روز كاري پس از صدور فاكتور، خودرو پلاك مي گردد.